Manijón con plaqueta Europa

7221 Manijón con plaqueta ajuste pera
7222 Manijón con plaqueta ajuste universal
7223 Manijón con plaqueta ajuste cilindro
7224 Manijón con plaqueta ciega
7225 Manijón con rosetas