Manijón con plaqueta América

2321 Manijón con plaqueta ajuste pera
2322 Manijón con plaqueta ajuste universal
2324 Manijón con plaqueta ciega
 
2325 Manijón con rosetas 

Latina I / Manijón con plaqueta América

Latina I / Manijón con plaqueta América

Manijón con plaqueta América

2321 Manijón con plaqueta ajuste pera
2322 Manijón con plaqueta ajuste universal
2324 Manijón con plaqueta ciega
 
2325 Manijón con rosetas